tuyển dụng sale bất động sản

Tuyển dụng sale bất động sản bùng nổ cùng dự án The Beverly Solari

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 1. Mô tả công việc Thuộc hệ thống Đông Tây Group, Đông…

Read More

Tuyển dụng sale bất động sản năm 2022 | Đông Tây Property

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 1. Mô tả công việc Thuộc hệ thống Đông Tây Group, Đông…

Read More

Đông Tây Property tuyển dụng nhân sự T12/2021

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 1. Mô tả công việc Thuộc hệ thống Đông Tây Group, Đông…

Read More

Đông Tây Property tuyển dụng nhân sự T11/2021

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG GIÁM ĐỐC SÀN 1. Mô tả công việc Thuộc hệ thống Đông Tây Group, Đông Tây…

Read More

Đông Tây Property tuyển dụng nhân sự T10/2021

Vị trí tuyển dụng: “Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản” . Số lượng: 50 Nhân sự CHÍNH SÁCH ĐẶC…

Read More