Read more about the article Ixora Hồ Tràm – Cùng tiện ích đẳng cấp gia tăng giá trị đầu tư
Ixora Ho Tram by Fusion: Sản phẩm nghỉ dưỡng biển điển hình cho xu hướng “second home”.

Ixora Hồ Tràm – Cùng tiện ích đẳng cấp gia tăng giá trị đầu tư

Ixora Hồ Tràm dự án thành phần thuộc khu phức hợp 164ha Ho Tram Strip là một thiên đường nghỉ dưỡng dành riêng cho giới tinh hoa. Hứa hẹn đây…

Continue ReadingIxora Hồ Tràm – Cùng tiện ích đẳng cấp gia tăng giá trị đầu tư