Khai trương văn phòng & công bố cổ đông chiến lược – Những khoảnh khắc đáng nhớ!

  • Post author:
  • Post category:Video
  • Post comments:0 Comments

Cùng chúng tôi, Đông Tây Property, một thành viên của Đông Tây Group nhìn lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại sự kiện ngày 30/6/2022. ĐÔNG TÂY PROPERTY - TẬN…

Continue ReadingKhai trương văn phòng & công bố cổ đông chiến lược – Những khoảnh khắc đáng nhớ!