Hạ tầng yếu tố tạo nên ưu thế đầu tư cho Ixora Ho Tram By Fusion

Ixora Ho Tram by Fusion nằm trong quần thể phức hợp nghỉ dưỡng 164 ha The Ho Tram Strip, được chào sân ra thị trường với 512 condotel và 63…

Continue ReadingHạ tầng yếu tố tạo nên ưu thế đầu tư cho Ixora Ho Tram By Fusion